Trenger du briller på jobb? Med den rette databrillen vil du føle deg mer konsentrert og du vil kunne øke arbeidskapasiteten.

Det er mange yrkesaktive som jobber hele dagen foran en skjerm og hele 2 av 3 trenger en arbeidsbrille. Det er en ekstra belastning for øynene å sitte foran skjermen hele dagen og det blir lite hvile for øynene. Ved anskaffelse av en jobbrille, tar du hensyn til ditt samsyn. Vi måler dette ved bruk av MKH-metoden. Dette fører til at øyets nervesystem blir styrket og øyemuskelen blir sterkere. Som et resultat av dette, vil du få mindre belastningsplager og en bedre arbeidshverdag.

Har du disse plagene/symptomene?

  • Hodepine
  • Trett og sliten
  • Røde og tørre øyne
  • Stive og anspente skuldre
  • Konsentrasjonsproblemer

Dette er ofte vanlige tegn på at det er på tide med en synsundersøkelse. I tillegg er det vanlig å lene seg inn i skjermen og myse når man blir sliten, noe som vil gjøre deg enda mer anstrengt.

Det er mest vanlig å kjenne disse plagene når man nærmer seg 40-års alder. Det kan hende at du trenger to forskjellige progressive briller. Du kan også merke plagene tidligere.

Tips for deg som jobber foran skjerm

Mange av oss har en arbeidshverdag som går ut på å sitte mange timer foran en lysende skjerm. Det sier seg selv at dette kan føre med seg flere av de overnevnte symptomene – både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv.

Hjernen må hvile

Heldigvis finnes det en god del forebyggende aktiviteter du kan gjøre. For det første, er det viktig å ta pauser med jevne mellomrom, selv om du har mye som skal bli gjort før dagen er omme. En vond kropp med slitent hode og trøtte øyne, og som ikke tar en eneste pause, jobber ikke nødvendigvis mer effektivt enn en som sørger for å gi kroppen korte avkoblinger i løpet av arbeidsdagen.

Fysisk aktivitet

Kombiner gjerne pausene med å gå rundt i lokalet – én gang i timen er en passende frekvens. Fysisk aktivitet øker blodsirkulasjonen og blodgjennomstrømmingen i hjernen, og kan bidra til at vi ser ting på nye måter.

Bytt sittestilling

Du kan også variere sittestilling, og ikke bare for komfortens skyld. Også øynene får anledning til å se på skjermen fra forskjellige vinkler og avstand. Har du høydejusterbar kontorpult, kan du bytte mellom å stå og å sitte. For eksempel kan du ha som regel å heve pulten før du går for dagen, for så å starte hver arbeidsdag stående – så lenge du orker, gidder eller har lyst.

For at øynene skal fungere best, skal du helst sitte 50-70 cm fra skjermen. Blir du ofte svimmel og får vondt i hodet, kan dette være et symptom på at du sitter for nære skjermen.

Når kan jeg få databriller på arbeidsplassen?

Arbeidstaker som jobber mye foran en dataskjerm har rett til å få en jobbrille. Oppstår synsproblemet i sammenheng med jobb, har du rett til å få dekket utgiftene av synsundersøkelse og tilpassede briller fra en optiker.

Det er ikke satt en grense for hvor mye arbeidsgiver skal betale. Dette blir vurdert etter ditt tilfelle og avtales mellom deg og arbeidsgiver. En tilpasset brille vil har mye å si for deg i hverdagen, både på og etter jobb.

Få hjelp av spesialist

Kjenner du til noen av disse plagene? Tor Kolstad har 35 års erfaring med samsynsforstyrrelser, har du noen spørsmål? Ring 22 44 24 26 eller kontakt oss for synsundersøkelse og mer informasjon.