Samsyn - Optiker på Frogner hjelper deg med samsyn
Samsyn vil si at hjernen mottar et synsinntrykk av både høyre og venstre øye og at synsinntrykkene passer til hverandre.

Det betraktede punkt avbildes nøyaktig midt på netthinnen i begge øyne. Bildene smeltes sammen og det sees som et tredimensjonalt, stereoskopisk totalbilde.

Samsynsfeil

Skjult skjeling, også kalt vinkelfeilsyn, innebærer en manglende likevekt i øynenes bevegelsesmuskulatur. Musklene har ulik lengde og hjernen utligner lengdeforskjellen ved hjelp av aktiv styring.  Det ville ellers oppstått synlig skjeling. Hjernen styrer hele tiden imot dette for å opprettholde øynenes parallell-stilling.

Ikke en sykdom

Vi hjelper deg å finne ut om du er rammet av samsynsfeil, ved bruk av ulike måleapparater. Måle og – korreksjonsmetoden, MKH – metoden, er blitt benyttet i mange år med gode resultater. Det er viktig å huske på at vinkelfeilsyn ikke er en øyesykdom, men kun en synsfeil. For å bedre samsynet vil en tilpasset prismebrille være nødvendig.

Barn med samsynsfeil

Vanligvis er dette medfødt eller oppsto tidlig i barndommen og kan ofte forverre seg i barneskolealder. Sentralnervesystemets kompensasjonsevne reduseres ved helsideslesing, når kravene i skolesammenheng tiltar. Jo yngre skolebarn med vinkelfeilsyn er når de starter med prismebriller, desto raskere vil disse plagene reduseres.  Vi kan vurdere omfang og konsekvens for å planlegge videre behandling. Les mer om samsyn og skoleproblemer her.

Svært vanlig

Screen Shot 2017-05-02 at 16.40.55Det er ikke uvanlig å ha samsynsfeil. De færreste merker noe til dette og føler ikke at de trenger å anstrenge seg mer enn normalt. Da er det ikke nødvendig å bruke prismebriller.

Barn som ofte har anstrengelsesplager som hode – eller øyesmerter, synsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer  eller manglende leselyst, kan være rammet. Dette kan medføre at barnet ofte kan føle seg sliten.

Vi har hatt et nært samarbeid med øyelege Dr.med.Uwe Wulff i 20 år vedrørende kompliserte samsynsforstyrrelser. Han holder til i Tyskland og er offentlig godkjent som norsk øyelegespesialist innen samsyn (men er nå pensjonert). Se mer på Uwe Wulff.
Les pdf om samsynsforstyrrelser av Dr. Uwe Wulff.

Tor Kolstad har 35 års erfaring med samsynsforstyrrelser, har du noen spørsmål? Ring 22 44 24 26 eller bestill time her.