Prismebriller er briller med eksakt utmålte prismeglass hvor brilleglasset er tykkere på den ene siden. Jo større avvik mellom øynene jo flere antall prismer trenger man.

Dette avlaster øynenes nervesystem og musklene rundt øynene, og anstrengelsen for dem som sliter med samsynet blir redusert. Barn som kommer tidlig i gang med prismebehandling vil ofte kunne legge fra seg prismebrillen men i enkelte tilfeller ha behov ved konsentrert lesing. Jo eldre man er jo vanskeligere er det å helbrede tilstanden og få rettet opp synsfeilen. Det betyr at prismebrillene hjelper kun så lenge personen med vinkelfeilsynet bruker brillene og har dem på seg.


Samsynsfeil

Samsynsfeil er svært vanlig, men mange er ikke er klar over at de lider av denne synsfeilen. Problemer med samsynet er også kalt skjult skjeling eller vinkelfeilsyn. Dette betyr at musklene rundt øynene har forskjellig lengde og det heller blir hjernens oppgave å rette opp i den manglende likevekten i øynenes bevegelsesmuskulatur. Dette kan føre til hode- og øyesmerter, samt synsforstyrrelser.


Barn spesielt utsatt

Vinkelfeilsyn er som regel medfødt eller oppstår tidlig i barndommen. Derfor ser vi at det ofte er barn som sliter i hverdagen som følge av dette. For å forbedre samsynet bruker vi prismebriller for å redusere problemet.


Hvordan kjenner man igjen symptomene?

Samsynsfeil viser seg gjerne gjennom konsentrasjonsproblemer, lese- og skrivevansker og anstrengelsesplager. I tillegg gjenkjennes det på problemer med både finmotoriske og grovmotoriske oppgaver på grunn av problemer med dybdesynet. Dette kan for eksempel være tegning, fargelegging, ballspill og det å gå i trapper.

Ofte ser man at barn som ellers ikke skulle ha problemer får en helt ny hverdag etter at de har fått tilpasset prismebriller. For barn som er født med vinkelfeilsyn vil problemet ofte bli verre jo større de blir og det stilles større krav til dem i skolesammenheng. Derfor er det viktig at man så tidlig som mulig begynner med prismebriller dersom det er et behov. Jo tidligere man oppdager og korrigerer feilen, jo raskere vil plagene reduseres.


Har jeg eller mitt barn problemer med samsynet?

For å finne ut om man er rammet av samsynsfeil bruker vi forskjellige måleapparater og noe som kalles MKH-metoden. Optiker Kolstad har mer enn 35 års erfaring med å hjelpe pasienter med samsynsforstyrrelser og tilpasser prismebriller for å bedre vinkelfeilsynet. For å bedre samsynet vil en slik brille være nødvendig.


Ikke alle trenger å bruke briller

Fordi at vinkelfeilsyn er underdiagnosert og en relativt vanlig synsforstyrrelse er det mange som går gjennom livet lykkelig uvitende om at de har et synsproblem. Så lenge dette ikke påvirker personen nevneverdig i hverdagen er det ingen grunn til bekymring. Det kan likevel være verdt å sjekke samsynet for å se om dette vil være noe som kan bedre livskvaliteten.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time? Spør oss i dag om samsynsundersøkelser. Kontakt oss her!