Samsynsforstyrrelser hos barn og skoleproblemer

Synsproblemer hos barn kan forveksles med dysleksi, ADHD og atferdsproblemer.

jente som ser dårlig og leser bok

Lesevansker

Mange som sliter med lesevansker, setter likhetstegn mellom dette og dysleksi, men ikke alle typer lesevansker er dysleksi. Det er et begrep som benyttes om alle typer vansker med lesingen. I enkelte tilfeller kan det komme av samsynsproblematikk.

Briller for å ha det bedre – Se video

Plager som hodepine, øyesmerte, stiv nakke, eller trøtthet er ikke uvanlig. Opplever du at det i tillegg er slitsomt å lese?

barn med lesevansker

Barn med lesevansker/dysleksi bør undersøke syn og samsyn

Mange barn med lese- og skrivevansker sliter med samsynet.

Barn og samsyn

  • lese- og skriveproblemer
  • finmotoriske problemer (for eksempel ved tegning, fargelegging, og utklipping)
  • grovmotoriske problemer (for eksempel ved ballspill, sykling, når de går i trapper)
  • anstrengelsesesplager
  • konsentrasjonsproblemer
Briller for å ha det bedre
runde briller i gullfarge

Hva er samsyn?

Samsyn vil si at hjernen mottar et synsinntrykk av både høyre og venstre øye og at synsinntrykkene passer til hverandre.
Det betraktede punkt avbildes nøyaktig midt på netthinnen i begge øyne. Bildene smeltes sammen og det sees som et tredimensjonalt, stereoskopisk totalbilde.

Synsproblemer kan forveksles med dysleksi, ADHD og atferdsproblemer

En rekke artikler er blitt publisert i forbindelse med forskningsprosjektet til førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Gunvor B. Wilhelmsen. I prosjektet, med navn Barns funksjonelle syn, har hun forsket på hvordan barns syn fungerer. Her kommer det frem at synsproblemer som ikke er avdekket kan forveksles med diagnoser som dysleksi, ADHD og atferdsproblemer.

gutt som bygger lego

Hva er prismebriller?

Prismebriller er briller med eksakt utmålte prismeglass hvor brilleglasset er tykkere på den ene siden. Jo større avvik mellom øynene jo flere antall prismer trenger man.

Briller for å se bedre – Briller for å ha det bedre!

Visste du at synet kan være en delaktig årsak til sykdommen fibromyalgi? Det fastslår optiker Tor Kolstad. Han har arbeidet med syn kontra fibromyalgi i store deler av yrkeskarrieren. Resultatet ble et apparat som korrigerer samsynsforstyrrelser ved hjelp av prismeglass.

Briller som ligger på notatblokk
briller ligger på et mac som ligger på et bord

Briller på arbeidsplassen

Trenger du briller på jobb? Med den rette databrillen vil du føle deg mer konsentrert og du vil kunne øke arbeidskapasiteten.

Hodepine

Sliter du ofte med hodepine? Da kan det hende du har behov for briller. De aller fleste av oss opplever å få vondt i hodet fra tid til annen. En hodepine som stadig vender tilbake derimot er et typisk symptom på at du kanskje trenger briller. Samsynsvansker kombinert med statiske belastninger over lengre perioder vil medføre belastningslidelser, som hodepine, slitenhet, øyesmerter og synsforstyrrelser.

dame med hodepine
briller på en bok ute i en hage

Hva er nærsynthet?

En person med nærsynthet, har myopi, som det heter på fagspråket. De ser nære objekter klart, mens bilder av fjerne objekter fokuseres av linsen foran netthinnen, noe som gir et uskarpt bilde. En langsynt person har hyperopi og ser fjerne objekter klart, mens nære objekter blir uskarpe fordi linsen fokuserer på et punkt bak netthinnen.

Hva er progressive briller?

Progressive briller anbefales først og fremst til personer over 40+, og som tidligere har brukt samme brillestyrke for å se på avstand og nær. I 40-årsalderen begynner øyelinsen å miste sin elastisitet og det blir vanskeligere å fokusere, se klart på nært hold, eller det kan føles mer anstrengt. Da er en brille med moderne progressive glass en god løsning. Les mer om aldring og synsforandringer her.

dame sitter med briller og ser på en dataskjem
mann med briller sitter i en stol

Aldring og synsforandringer

Sliter du med å fokusere på nære objekter, som for eksempel en avis eller en bok? Eller merker du stadig oftere at øynene dine både tørker ut, svir og klør? Da er du langt ifra alene.

OCT

OCT (optical coherence tomography) er en undersøkelse som bruker lysbølger til å ta tversnittbilder, som gir oss svært detaljert informasjon om netthinnen, skarpsynsområdet (makula) og synsnerven din.