Mange som sliter med lesevansker, setter likhetstegn mellom dette og dysleksi, men ikke alle typer lesevansker er dysleksi. Det er et begrep som benyttes om alle typer vansker med lesingen. I enkelte tilfeller kan det komme av samsynsproblematikk.

Tilpassede prismebriller

Ved hjelp av måle -og korreksjonsmetoden, MKH metoden, tidligere kalt Polatest – metoden, kan vi kartlegge og analysere synsbelastninger og samsynet for å finne ut om barnet ditt har samsynsfeil. Samsynsproblemer eller vinkelfeilsyn er en synsfeil, ikke en sykdom. Som resultat av disse målingene, blir det tilpasset en eksakt prismebrille.

Prismebriller har tykkere brilleglass på en av sidene. Det er viktig at jo tidligere en begynner med prismebriller, er sannsynligheten større for at dette vil gi et bedre resultat. Ved å bruke denne brillen kan vi hjelpe til med å redusere og forhåpentligvis fjerne problemet. Vi har i flere tiår benyttet denne målemetoden med svært gode resultater.

Samsyn hos barn

Det er vanlig at barn allerede fra 2.-3. klasse får problemer med vinkelfeilsyn. Overgangen til helsidelesning og stadig økende lekse- og lesepress, gjør at behovet for et godt samsyn blir nødvendig. ”Feilbelastningen” vinkelfeilsynet skaper på synsnerven vil etterhvert forårsake belastningsplager og synsforstyrrelser.

Disse symptomene er vanlige tegn på samsynsfeil hos barn:

  • Lese- og skriveproblemer
  • Finmotoriske problemer (f.eks. ved tegning, fargelegging og utklipping)
  • Grovmotoriske problemer (f.eks. ved ballspill, sykling og når de går i trapper)
  • Anstrengelsesplager (f.eks. hodepine og øyesmerter)
  • Konsentrasjonsproblemer

Vil du bestille en synsundersøkelse – eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du kjenner deg igjen i overstående problemstillinger, er vi her for å hjelpe deg. Tor Kolstad har 35 års erfaring med lesevansker relatert til samsynsforstyrrelser. Se vår video «Briller for å ha det bedre».

Kontakt oss gjerne på telefon 22 44 24 26 for mer informasjon og/eller synsundersøkelse, eller bestill time her .