Hva er vinkelfeilsyn/skjult skjeling?

Vinkelfeilsyn er en synsfeil som er tilstede hos de fleste og kan korrigeres med såkalte prismebriller.

Denne synsfeilen kan bl.a.

  • gi eller forsterke øye-smerter, hodepine, migrene,
  • føre til anstrengende eller utmattende syn, spesielt ved arbeid på skjermer og ved lesing over lengre tid,
  • forårsake «dårlig» eller uklart syn på forskjellige måter,
  • gi eller forsterke stivhet i hals-, nakke- og skulderområdet,
  • føre til såre øyne, tårer, røde øyne,
  • gi utfordring med grovmotoriske eller finmotoriske ferdigheter,
  • forårsake irriterende lysømfintlighet.
  • På skolen: gi problemer med lesing, staving og regning, slurvefeil, dårlig håndskrift, konsentrasjonsvansker, lærevansker, dårlig arbeidsevne under press og lignende problemer. Ofte er det en merkbar uro (hypermotorisk funksjon, AD(H)D).

Hvis du eller ditt barn har et av de overnevnte plagene, og ingen underliggende sykdom er funnet som årsak, anbefales det en sjekk for skjult skjeling. Dette gjelder også selv om man har følelsen av at man ser skarpt og/eller allerede bruker briller.

I de fleste tilfeller kan plager forårsaket av skjult skjeling reduseres eller til og med elimineres helt ved bruk av prismebriller.

Hvis samsynet skal fungere perfekt, må begge øynene justeres nøyaktig etter objektet man ser på. For noen gjøres dette helt uten problemer, da øynene er i posisjonen med minst mulig belastning. Men dette er ikke tilfelle for dem som har en skjult skjeling. For dem vil ønsket om funksjonelt samsyn forårsake stress.

Det er to mulige årsaker til vinkelfeilsyn: enten er det et lite avvik fra det ideelle skarpsyn- senteret på ett av øynene, noe som fører til dårligere eller ustabilt syn, eller øynene justeres perfekt, men dette er kombinert med stress. Hver av disse prosessene foregår ubevisst.

Hvordan skal vinkelfeilsyn måles?

Vinkelfeilsyn kan måles med Måle- og Korrigeringsmetoden etter H.-J. Haase (MKH), som har blitt brukt med suksess i mer enn 50 år av optometrister som har spesialisert seg på dette området. Denne målingen er kompleks, krever spesialutstyr, detaljert ekspertkunnskap og en presis tilnærming. Deretter vil MKH- metoden gi de nødvendige korreksjonsverdiene for å lage et par prismebriller.

Hva er prismebriller?

Prismebriller hjelper personer med en skjult skjeling fra å «omstille» øyeposisjonen som ellers er anstrengende for øyemusklene. Dermed blir det mulig for øynene å innta en mer komfortabel stilling. Prismebrillene sikrer at bildene møter de riktige skarpsynssenterene i begge øynene som gir mer energi til øyemusklene og den høyeste kvaliteten på synet.

Vinkelfeilsyn er ingen sykdom, men en synsfeil. Derfor er det ikke garantert at prismeglassene «helbreder» tilstanden. For å utelukke patologiske årsaker til visse plager kan det vurderes en medisinsk undersøkelse i tillegg. Prismebriller endrer ikke utgangspunket at skjult skjeling er en visuell defekt. Som med enhver annen form for synsfeil (f.eks. nærsynthet) kompenserer brillene bare defekten så lenge de brukes. Prismer kan integreres i alle typer glass, også progressive briller.

Skjeler man med prismebriller?

Nei. Men ved en skjeldent høy skjult skjeling kan det se ut som om at øynene står nærmere eller lengre fra hverandre. Dette er imidlertid ingen ekte skjeling, men snarere bare utseendet til den naturlige posisjonen til øynene. Med ekte skjeling er samarbeidet mellom øynene ute av drift. For personer med skjult skjeling på den andre siden muliggjør prismebrillene et ideelt samarbeid mellom øynene.

Etter en tilstrekkelig og vellykket periode med bruk av prismebrillene, kan en unormalt høy skjult skjeling fjernes ved en operasjon av øyemusklene, dette hovedsaklig på grunn av tykkelsen og vekten på glassene, og kun i noen få tilfeller (ca 2%).

Trenger alle med skjult skjeling prismebriller?

Nei, fordi det visuelle systemet har muligheter for kompensere, men innenfor visse individuelle begrensninger. Dette fører imidlertid til redusert energi og/eller stresssymptomer. Og med økende stress vil disse plagene stort sett forsterkes.

Men det er også mulig at ingen plager oppleves i hverdagen, til tross for at en skjult skjeling er tilstede. I så fall er det i hovedsak ikke nødvendig med prismeglass. Imidlertid vil mange symptomer forårsaket av vinkelfeilsyn ikke anses å ha sammenheng med øynene. Eksperter som bruker MKH-metoden vil alltid gi en individuell og omfattende forklaring. Beslutningen om prismatisk korreksjon vil selvsagt alltid tas av vedkommende selv.

Blir man avhengig av prismebriller?

Nei, man kan når som helst avslutte bruken av prismebrillene dersom den ikke har gitt ønsket effekt. Men hvis den reduserer plagene helt eller delvis kan det hende at man har behov for å bruke brillene enten hele tiden eller, etterhvert, kun når man leser. Og dersom man begynner med prismebriller før andre/tredje klasse er det svært sannsynlig at man kan slutte med brillene helt etter noen år.

Hvordan går det videre etter det første paret med prismebriller?

Vennligst hold deg til anbefalingen for bruk av prismebrillene gitt av optikeren din, og etter en periode evaluer du selv suksessen som oppnås ved bruk av prismebriller. I de fleste tilfeller vil en suksess vises etter en kort tilvennings- periode. Etter vår erfaring kan det forventes at hodepine og øyeanstrengelser forsvinner ganske raskt for det meste eller skal i alle fall reduseres.

Imidlertid kan det i noen tilfeller oppstå plager igjen etter en viss periode med bruk av prismebrillene. Dette fordi hele vinkelfeilsynet ikke vil kunne oppdages under de første målingene. Den første prismebrillen kan betraktes som et forsøk på å redusere plagene. Resultatet vurderes etter omtrent tre måneder. Ved denne kontrollen vil det evt. foreskrives en ny prismebrille, dersom det kan forventes at dette gir en ytterligere reduksjon av plagene.

Slike modifikasjoner av de målte dataene kan oppstå når den fastlåste motstyringen av øynene gradvis avdekkes ved å bruke prisme brillene over lengre tid.
Den sanne størrelsen på den skjulte skjelingen vil vise seg først etter fullstendig reduksjon av muskelspenningene.

Hvis det ikke er noen bedring selv etter en lengre periode med bruk av prismebrillene, er de merkbare plagene ikke forårsaket av en skjult skjeling.

I sjeldne tilfeller (ca. 2 %) er den skjulte skjelingen av en slik størrelsesorden at en korreksjon med prismebriller er uhensiktsmessig på grunn av linsens tyngde, tykkelse og forvrengninger. Da kan en operasjon av øyemusklene vurderes.

Hva kan ikke forventes?

I de fleste tilfeller kan det ikke forventes at bruk av briller vil avlaste alle problemer i løpet av bare noen få dager eller uker. Dette gjelder spesielt dersom prismebrillene brukes første gang etter andre klasse eller i voksen alder. Øynene (for å si det bedre: samspillet mellom øynene, synssenteret og andre deler av hjernen) har tilpasset seg for å kompensere synsfeilen med muskelstyrke i mange år. På denne måten har man klart å lære samsyn til tross for at det i utgangspunktet forelå vinkelfeilsyn. Men denne sterke styringen har kostet mye kraft, en kraft som derfor mangler til andre oppgaver.

Prismebrillen overtar nå denne styringen og sørger for at synsinntrykkene fra begge øyne passer til hverandre. Øynene må på sin side først lære å takle disse nye synsinntrykkene som passer bedre til hverandre og finne frem til den mer naturlig styringen av øyemusklene som nå er tilstrekkelig. Denne læringen kan ta en viss tid.

Dessuten kan man, på grunn av synsforstyrrelsen som har vært inntil nå, ha utviklet en spesiell personlig negativ holdning til forskjellige ting – f.eks. som følge av mange skuffelser på skolen ol.– som ikke kan glemmes fra en dag til den neste. Vi ber om at man har tålmodighet og ikke forventer resultater i løpet av dager eller uker, men tenk heller måneder eller til og med år.

Ta kontakt for å få mer informasjon eller book time her.