Samsyn vil si at hjernen mottar et synsinntrykk av både høyre og venstre øye og at synsinntrykkene passer til hverandre.
Det betraktede punkt avbildes nøyaktig midt på netthinnen i begge øyne. Bildene smeltes sammen og det sees som et tredimensjonalt, stereoskopisk totalbilde.

Samsynsfeil

Skjult skjeling, også kalt vinkelfeilsyn, innebærer en manglende likevekt i øynenes bevegelsesmuskulatur. Musklene har ulik lengde og hjernen utligner lengdeforskjellen ved hjelp av aktiv styring. Det ville ellers oppstått synlig skjeling. Hjernen styrer hele tiden imot dette for å opprettholde øynenes parallell-stilling. Se vår video «Briller for å ha det bedre».


MKH-metoden

Vi hjelper deg å finne ut om du er rammet av samsynsfeil, ved bruk av ulike måleapparater. Måle og – korreksjonsmetoden, MKH – metoden, er blitt benyttet i mange år med gode resultater. Det er viktig å huske på at vinkelfeilsyn ikke er en øyesykdom, men kun en synsfeil. For å bedre samsynet vil en tilpasset prismebrille være nødvendig.


Barn med samsynsfeil

Vanligvis er dette medfødt eller oppsto tidlig i barndommen og kan ofte forverre seg i barneskolealder. Sentralnervesystemets kompensasjonsevne reduseres ved helsideslesing, når kravene i skolesammenheng tiltar. Jo yngre skolebarn med vinkelfeilsyn er når de starter med prismebriller, desto raskere vil disse plagene reduseres. Vi kan vurdere omfang og konsekvens for å planlegge videre behandling. Les mer om samsyn og skoleproblemer her.


Svært vanlig

Det er ikke uvanlig å ha samsynsfeil. De færreste merker noe til dette og føler ikke at de trenger å anstrenge seg mer enn normalt. Da er det ikke nødvendig å bruke prismebriller.

Barn som ofte har anstrengelsesplager som hode – eller øyesmerter, synsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer eller manglende leselyst, kan være rammet. Dette kan medføre at barnet ofte kan føle seg sliten.


Har du spørsmål eller ønsker å bestille time? Tor Kolstad har 35 års erfaring med samsynsforstyrrelser, har du noen spørsmål?

Ring 22 44 24 26 eller bestill time her.