NærsynthetBriller oppå en bok ute

En person med nærsynthet, har myopi, som det heter på fagspråket. De ser nære objekter klart, mens bilder av fjerne objekter fokuseres av linsen foran netthinnen, noe som gir et uskarpt bilde. En langsynt person har hyperopi og ser fjerne objekter klart, mens nære objekter blir uskarpe fordi linsen fokuserer på et punkt bak netthinnen.


Hvor vanlig er det å være nærsynt?

Tall fra Norge viser at 35-50% er nærsynte. Forekomsten er forholdsvis lav blant småbarn, øker sterkt i skolealderen og øker ytterligere blant unge voksne i alderen 17-25 år. Synet stabiliserer seg i 30-40 årsalderen. Etter 50 årsalderen synker forekomsten noe. Det er også arvelig, så dersom du har foreldre som er nærsynte er det større mulighet for at du også blir det.

Symptomer 

Mange nærsynte blir oppdaget i skolesammenheng ved at de ikke ser hva som står på tavla. Nærsynte begynner ofte å myse for å klare å se bedre. Det kan føre til hyppig hodepine og muskelplager fra nakke og skuldre.

Ungdom og voksne merker gjerne selv at synet er dårligere enn det har vært tidligere, og de oppsøker av den grunn lege eller optiker.

Behandling

Det første som gjøres, er å finne ut hvilken styrkekorreksjon du trenger. Nærsynthet korrigeres med minus linser (konkave linser). Det neste skrittet er å avgjøre om du skal bruke briller, kontaktlinser eller eventuelt opereres. De fleste velger enten briller eller kontaktlinser. Noen nærsynte foretrekker kontaktlinser fordi man får et større og bedre syn enn med briller. Briller, kontaktlinser eller operasjon dekkes ikke av trygdekassen så lenge man får et bra syn ved hjelp av disse hjelpemidlene.

Falsk nærsynthet

Det kan også forekomme falsk nærsynthet. Årsaken er foreløpig bare delvis kjent, men synes i hovedsak å være uttrykk for en stressreaksjon i linsemuskelen som følge av mye nærarbeid. En bør være forsiktig med å korrigere falsk nærsynthet før årsaken er funnet.

Kilde: https://nhi.no/

Lurer du på noe om nærsynthet og vil bestille time? Ring oss på 22 44 24 26 eller kontakt oss her.