Sliter du med å fokusere på nære objekter, som for eksempel en avis eller en bok? Eller merker du stadig oftere at øynene dine både tørker ut, svir og klør? Da er du langt ifra alene.

Jo eldre vi blir, desto stivere blir linsen i øyet. Allerede fra 40-årsalderen merker mange at de oftere må myse for å se ting klart eller plages av hodepine i forbindelse med lesing eller annet nærarbeid. Dette er vanlige symptomer på aldersrelatert langsynthet, også kjent som presbyopi.

Presbyopi er ikke en sykdom. Det er noe som vil påvirke oss alle i løpet av livet, og er en del av den naturlige aldringsprosessen. Derfor bør du etter fylte 40 jevnlig prioritere å få synet undersøkt hos optiker.

Forskning viser også at dårlig syn ser ut til å henge sammen med redusert kognitiv funksjon hos eldre. Basert på funnen i denne undersøkelsen argumenterer forskerne for at kartlegging av syn hos eldre er viktig forebyggingsarbeid, skriver Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Flere enn du tror rammes av svekket syn

Hele 87% av nordmenn mellom 45-54 år har behov for synskorreksjon, ifølge en internasjonal undersøkelse utført for Alcon. For mennesker som befinner seg et sted mellom 55-64 år, er tallet 92%. Med andre ord er aldersrelatert langsynthet et naturlig ledd i aldringsprosessen hos de aller fleste.

Mange går lenge rundt med diffuse plager, uten å tenke over eller ta innover seg at plagene kan være symptomer på et svekket syn. Noen mener kanskje, av kosmetiske årsaker, at de er for unge til å begynne med lesebriller, mens andre rett og slett ikke tar seg bryet med å gå til en synslege. De tilpasser heller hverdagen gjennom å endre vaner, hobbyer og rutiner. Mange leser mindre, avstår fra nærarbeid, innreder huset med skarpere lys og «godtar» et liv med hodepine og slitne øyne.

Over 40 år? Sjekk synet ditt!

mann med brillerDet sier kanskje seg selv, men dersom man går for lenge med disse plagene, vil det etterhvert påvirke hverdagen og livskvaliteten din. Hodepine og tørre øyne er sjelden forbigående plager i voksen alder og blir ikke et mindre problem av å la være å oppsøke hjelp. Det anbefales at alle over 40 år sjekker synet regelmessig.

Gjennom å følge denne anbefalingen kan også eventuelle øyesykdommer oppdages tidlig, og du vil bli henvist videre til en spesialist. Dersom du jevnlig undersøker synet ditt og får hjelp til å finne riktige synshjelpemidler, vil det bedre både hverdagen og livskvaliteten.

Progressive briller for 40+

Når du blir eldre kan progressive briller være løsningen. Progressive brilleglass anbefales først og fremst til personer over 40+, og som tidligere har brukt samme brillestyrke for å se på avstand og nær. I 40 –  årsalderen begynner øyelinsen å miste sin elastisitet og det blir vanskeligere å fokusere, se klart på nær, eller at det føles mer anstrengt. Da er en brille med moderne progressive glass en god løsning.

Les mer om: Hva er progressive briller?

Symptomer på aldersrelatert langsynthet

  • Hvilke symptomer man opplever ved aldersrelatert langsynthet kan variere. Det er likevel en del symptomer som går igjen:
  • Større behov for lys
  • Hodepine i forbindelse med lesing eller annet nærarbeid
  • Mysing
  • Problemer med å fokusere på nære objekter
  • Slitne øyne som kjennes tørre eller klør og svir

Dersom dette er symptomer du kjenner igjen, bør du kontakte optiker. Ønsker du time hos Optiker Kolstad finner du kontaktinformasjon her.

Få hjelp av optikerspesialist

Tor Kolstad har 35 års erfaring med samsynsforstyrrelser har du noen spørsmål? Ring 22 44 25 26 eller kontakt oss for timebestilling eller mer informasjon.