Prismebriller for barn med vinkelfeilsyn og..

 • lese- og skriveproblemer
 • finmotoriske problemer (for eksempel ved tegning, fargelegging, og utklipping)
 • grovmotoriske problemer (for eksempel ved ballspill, sykling, når de går i trapper)
 • anstrengelsesesplager
 • konsentrasjonsproblemer

Hvordan har det vært inntil nå

Barnet ditt har problemer med en eller flere av de tingene som er nevnt nedenfor uten at det har kunnet diagnostiseres noen sykdom som ligger til grunn for dette:

 • På skolen: Lese og skrivevansker, stor tendens til slurvefeil, dårlig håndskrift, konsentrasjonsproblemer, lærevegring, liten utholdenhet og liknende. Ofte foreligger det i tillegg en utpreget uro (hypermotorikk).
 • Kroppsbeherskelse: Dårlig finmotorikk , lite smidig grovmotorikk, dårlig koordinering mellom øyne og hender, balanseproblemer, klossethet.
 • Anstrengelsessymptomer: Hodepine (i de første fire årene heller magesmerter), øyesmerter, brenning i øynene, rennende øyne, blunking, svimmelhet, kvalme, rask trettbarhet ved lesing og skriving.

Disse og lignende problemer kan utløses eller forsterkes av en synsfeil som kalles vinkelfeilsyn.

Hva som nå har skjedd

Ved hjelp av måle og korreksjonsmetoden etter H.-J. Haase (tidligere kalt Polatest-metoden), som i flere tiår har blitt benyttet med godt resultat, har vi funnet ut at barnet ditt har vinkelfeilsyn. På grunnlag av disse målingene blir det tilpasset en prismebrille. Ved å få barnet til å bruke denne brillen forsøker vi å hjelpe barnet ditt til å redusere eller fjerne problemene. Dette anbefales også for dyslektikere dersom de har vinkelfeilsyn.

Hva som kan forventes

I henhold til våre erfaringer kan det forventes at foreliggende anstrengelsesplager, som for eksempel hodepine og øyesmerter, forsvinner eller i det minste avtar relativt raskt. Jo yngre skolebarn med vinkelfeilsyn er når de starter med prismebriller, desto raskere vil foreliggende plager reduseres. Spesielt når korreksjonen startes opp i løpet av de to første skoleårene, vil barnet til og med opparbeide glede ved å lese.

Da gode resultater på skolen i vesentlig grad henger sammen med leseglede og leseferdigheter, kan også små reduksjoner av lesevegring vise positive tendenser i den totale skolesituasjonen for barnet ditt. Det at konsentrasjonsevnen og belastningsevnen sannsynligvis øker, og at rettskrivningsøvelser gir følbart bedre resultater, vil også virke i positiv retning på denne utviklingen.

Vennligst gjør følgende:

 • Pass på at barnet ditt har på seg brillen hele tiden, helst også under lek og i gymnastikktimene,
 • Gi barnet ditt oppmuntring og motivasjon i den første tiden når han eller hun skal venne seg til den nye situasjonen,
 • Sørg for at brillen repareres eller skiftes ut dersom der blir skjev eller ødelegges,
 • Pass på å møte frem til etterkontroll, slik at nødvendige tilpasninger av brilleglassene kan foretas når det er behov for det.

Hva som ikke kan forventes

I de fleste tilfeller kan det ikke forventes i løpet av noen dager eller uker at barnet ditt blir kvitt alle sine problemer ved å ha på seg en prismebrille. Dette gjelder fremfor alt dersom han eller hun først får prismebrillen etter andre klasse.

Øynene ( eller rettere sagt: samarbeidet mellom øyne, synssentre og andre deler av hjernen) hos barnet ditt har i mange år måttet innstille seg på å takle forstyrrende synsinntrykk.

Øynene har derfor måtte venne seg til en styring av muskulaturen med det formål å kompensere for vinkelfeilsynet. På denne måten har barnet klart å lære samsyn til tross for at det i utgangspunktet forelå vinkelfeilsyn. Men denne sterke styringen har kostet mye kraft, en kraft som derfor mangler til andre oppgaver.

Prismebrillen overtar nå denne styringen og sørger for at synsinntrykkene fra begge øyne passer til hverandre. Øynene må på sin side først lære å takle disse nye synsinntrykkene som passer bedre til hverandre og finne frem til den mer avslappede styringen av øyemusklene  som nå er tilstrekkelig. Denne læringen kan ta en viss tid.

Dessuten kan barnet ditt, på grunn av synsforstyrrelsene som har vært inntil nå, ha utviklet en spesiell personlig negativ holdning til forskjellige ting – for eksempel som følge av mange skuffelser på skolen – som ikke kan glemmes fra en dag til den neste.

Vi ber om at du har tålmodighet med barnet ditt. Ikke forvent resultater i løpet av dager eller uker, men tenk heller i måneder eller til og med i år.

Hva du fremdeles kan gjøre

Med prismebrillen har målrettede tilleggsøvelser og behandling ofte større mulighet med følgende støttetiltak:

 • Ergoterapi i form av tegning, forming ( for å utvikle finmotorikken) og i form av svømming, turning ( for å utvikle grovmotorikken)
 • Rettskrivninger
 • Øvelser for utvikling av tallforståelse og mengdeforestilling
 • Spill og øvelser for utvikling av konsentrasjonsevnen
 • Atferdsbehandling for å trappe ned eventuell aggressiv atferd

Og hva skjer så etter at barnet har fått sin første prismebrille?

Da er vinkelfeilsyn allerede foreligger ved fødselen, vil øynenes vane med å kompensere for vinkelen allerede være fast innkjørt når problemene oppdages. Derfor vil det ofte være slik at hele vinkelfeilsynet ikke vil kunne oppdages under de første målingene, og det er behov for etterkorreksjoner.

Du kan betrakte den første prismebrillen som et forsøk på å redusere barnets problemer. Når det gjelder barn mellom fire og syv år, kan resultatet vurderes etter omtrent tre måneder, hos eldre barn etter et halvt år. Første kontroll bør senest foretas etter denne perioden. Ved denne kontrollen vil det forventes at dette gir en ytterligere reduksjon av problemene.

Dersom du eller andre (for eksempel læreren) overhodet ikke merker noen endring, er barnet ikke tjent med å fortsette med prismekorreksjonen. Men hvis barnet føler seg vel med brillen og har den på med glede, bør prismekorreksjonen fortsettes, fordi barn ikke gjør noe uten en skikkelig god grunn.

Hva er vinkelfeilsyn?

Vinkelfeilsyn er ingen sykdom, men en synsfeil. Barn som kommer tidlig i gang, og får eliminert vinkelfeilen med sin nøyaktige prismebrille vil ofte kunne redusere bruken og til og med slutte helt etter noen år. Ved langvarige problemer med vinkelfeil vil prismebrillen ofte ikke kunne «helbrede» tilstanden. En prismebrille kan derfor ikke ”helbrede” tilstanden. Prismebrillen korrigerer denne synsfeilen, men kun så lenge vinkelfeilsynte har den på seg. 

Vinkelfeilsyn er ofte arvelig. Vær derfor oppmerksom på søsken men henblikk på nevnte problemer. Jo, tidligere vinkelfeilsyn blir korrigert, desto større er utsiktene til et vellykket resultat. Dersom du allerede før barnet begynner på skolen skulle merke at han eller hun har problemer med å tegne, fargelegge eller klippe ut figurer, da er dette svært tydelige tegn.

Denne brosjyren til foreldre med barn som skal begynne med prismebrille er tenkt som en informasjon i tillegg til personlig rådgivning: 1997 – Intermationale Vereinigung für Binokluare Vollkorrektion, Postadresse: IVBV,Solothumerstr. 19, CH-4600 Olten. Ettertrykk av hele eller deler av brosjyren er ikke tillatt.

Få hjelp av spesialist

Tor Kolstad har 35 års erfaring med samsynsforstyrrelser, har du noen spørsmål? Ring 22 44 24 26 eller bestill time her.