Visste du at synet kan være en delaktig årsak til sykdommen fibromyalgi? Det fastslår optiker Tor Kolstad. Han har arbeidet med syn kontra fibromyalgi i store deler av yrkeskarrieren. Resultatet ble et apparat som korrigerer samsynsforstyrrelser ved hjelp av prismeglass.

– Man kan se som en ørn og allikevel trenge briller, sier Optiker Tor Kolstad.

De fleste som oppsøker øyelege eller optiker gjør det for å skaffe seg briller til å se bedre. Likevel er det mange med godt syn som trenger briller. Hvorfor, spør du? Det mange ikke vet er at de fleste av oss har medfødte synsfeil som øynene selv korrigerer. Slik selvkorrigering kan imidlertid føre til stressreaksjoner som gir mange plager, herunder fibromyalgi.

Optiker Tor Kolstad har drevet med samsynsforstyrrelser i over 35 år. Med tiden har han naturlig nok fått et nært samarbeid med fysioterapeuter, kiropraktorer, logopeder, psykologer, leger og øyeleger.

– Det skal sies at det ikke bare er meg her i landet som driver med prismeglass og utprøving av disse via den tyske MKH-metoden, tidligere kalt Pola-metoden. Dessverre er det imidlertid mange som ikke vet hvordan det brukes riktig, sier Kolstad.


Brille for å ha det bedre

Kvinne med fibromyalgi og øyeplager som ser på mobiltelefonMange av oss vil trenge en brille for samsynet, uavhengig av om vi har falkeblikk eller et syn som fungerer under gjennomsnittet. Rett og slett en brille for å ha det bedre. Ved å korrigere samsynet vil en unngå enkelte tilleggssymptomer fra samsynsproblemer. Eksempler her er hodepine, øyesmerter, synsforstyrrelser, tretthet, kvalme og svimmelhet.

– I all hovedsak dreier det seg om pasienter med skjult skjeling. Nervesystemet og muskulaturen vil forsøke å motvirke skjelingen og vil trekke øynene på plass i samsynsstilling. Derfor vil muskulaturen aldri slappe av, forklarer Kolstad.

Ifølge den anerkjente optikeren vil dette over tid føre til at det dannes forstyrrelser i øyets nervesystem, noe som igjen skaper problemer for muskulaturen.

– I og med at øyet er et av få organer utenfor hjernen som har hjernenerver til seg, kan man nesten si at øyet er en del av nettopp hjernen, fortsetter Kolstad. Man vil da forstå hvor viktig det er at disse komponentene er i orden. Dette øyenerveproblemet gjør at musklene får mindre blod, blir svakere, stive, trette samt får mindre utholdenhet.


Muskler i samspill

Ifølge Kolstad viser det seg at det er nøye samspill mellom øyemusklene og hode- og nakkemusklene. Delvis også med den øvrige kroppsmuskulaturen. Øyespenning vil altså spre seg via nervesystemet og utarte seg som spenninger og smerter i nakke, skuldre og rygg.

– Vi lever i et samfunn hvor vi bruker øynene altfor mye statisk. Vi leser mye, bruker data og benytter kveldstimene til å se på fjernsyn. Da utsetter vi muskulaturen for statisk muskelarbeid i et omfang som de er dårlig egnet til å mestre, påpeker Tor Kolstad.


Prismekorreksjon

Det er vel verdt å besøke en optiker hvis du lider av fibromyalgi. Man skal ikke se bort fra at hjelp kan hentes fra nettopp denne yrkesgruppen. Viktig er det imidlertid at man bruker en skikkelig fagmann eller -kvinne som kjenner problemstillingen.

– Når det gjelder akkurat prismekorreksjon innebærer denne metoden store muligheter, men også enkelte problemer. Dette er fordi metoden krever en ekstremt stor opplærings- og øvingsinnsats fra undersøkerens side – og fordi den ennå ikke er anerkjent innen skolemedisinen, forklarer Oslo-optikeren.

Grunnet mangelen på anerkjennelse inngår det ikke som en del av den vanlige øyelegeutdannelsen. Derfor står det bare svært få fagpersoner til disposisjon for utøving av denne vellykkede metoden som har vært anvendt i omtrent 40 år.


Vanskelig tema

Optiker Tor Kolstad er den første til å forstå at dette er et komplisert tema for de som ikke er fagpersoner. Likevel er han av den klare oppfatning at mennesker som eksempelvis lider av fibromyalgi bør prøve metoden for eventuelt å bli bedre.

– Jeg vil også gjerne understreke at barn og unge som har fått diagnosen fibromyalgi bør oppsøke en prismeoptiker, sier Kolstad.

Flere studier viser nemlig at svært mange blir hjulpet av det tyske MKH-systemet. Til og med yrkespolitiske motiverte kritikere av prismebrillene innrømmer at andelen positive resultater av metoden ligger på rundt 65 prosent.

Denne artikkelen ble publisert i Bladet Fibromyalgi (4. utgave 2018)


Få hjelp av spesialist

Tor Kolstad har 35 års erfaring med samsynsforstyrrelser. Har du noen spørsmål? Ring 22 44 24 26 eller kontakt oss for timebestilling og mer informasjon.