Mange barn med lese- og skrivevansker sliter med samsynet.

Flere barn sliter på skolen

Skoleproblemer som lesevansker kan ofte ha andre årsaker enn dysleksi. Ofte kan dette ha sammenheng med synsforstyrrelser hos barn. Dårlig øyemotorikk kan være en del av problemet hos mennesker med dysleksi. God øyemotorikk betyr at de seks musklene rundt øyet er koordinert.

Det er «hjernen som ser»

Synet blir styrt gjennom kompliserte nervebaner i hjernen, som igjen er påvirket av informasjonen som kommer fra synsinntrykkene.

Boksiden er noe av det mest krevende vi kan se på. Mangel på farger, skygger, bevegelser og dybde gjør at det kreves ekstra god øyemotorikk og mye energi. Barn med dysleksi har mer ustabil øyefiksering, og opplever derfor større problemer med å lese tekst sammenlignet med det å se i det naturlige rom.

Finne årsaken til synsproblemene

Vår erfaring viser at det er fikseringen i seg selv som er ustabil, og ikke bare at barnet har problemer med å holde blikket på ett sted. Dette fører igjen til vanskeligheter med lesing. Det kan også være at de forstyrrelsene som dysleksi fører til, også påvirker nervebanene for øyemotorikken. De lesesvake har høyere risiko for vanlige synsfeil. Langsynthet og fokuseringsproblemer er mer utbredt blant barn med dysleksi.

Les mer om samsynsforstyrrelser og skoleproblemer hos barn her av Dr. Med. Uwe Wullf. 

Kan forveksles

Synsproblemer hos barn kan forveksles med dysleksi, ADHD og atferdsproblemer. Da det er høyere forekomst av synsfeil hos barn med dysleksi, bør alle barn med mistenkt dysleksi eller lesevansker, få en grundig syn- og samsynsundersøkelse. For å mestre lesingen må man både se bra, samt ha et balansert og behagelig samsyn.

Les mer om lesevansker og samsyn hos barn her. Her finner du pris på synstester.

Kontakt oss i dag >>